De fem elementen, flerbostadshus Ursvik


Fem punkthus i fem våningar med souterrängvåning isluttning.

Husen har sammanlagt 95 lägenheter som är fördelade på2:or, 3:or och 4:or.

Planlösningarna är öppna över hörn och har generösabalkonger mot söder, väster och öster. Husen är byggda med betongelement medkvadratiska mönster och ränder av frilagd ballast. Utformningen är inspireradav den kinesiska teorin wu xing om de fem elementen. De tre husen söder omvägen har drag av trä, eld och jord med jordfärger som järnoxidrött ochockragult. Det mittersta huset är kimröksgrått, ett pigment som traditionellttogs fram ur sot. De två andra husen är lite stramare och har inslag av vattenoch metall. Här finns inslag av perforerad metall och ränder av frilagd småsteni fasaderna, som om vatten runnit längs fasaderna och eroderat betongen. Ävengårdarna är inspirerade av de fem elementen. Jord i form av odlingslådor, eld igrillplatsen som är omgärdad av stubbar och stockar. Vatten i utomhusduschen,trädäck att sitta och sola på.Information
Projektår: 2016-2017
Beställare: Bonava
Yta: 95 Lgh