Viden, flerbostadshus Beckomberga


Två punkthus med bostadsrätter ligger längs med Beckomberga Ängsväg. Husen har sammanlagt 32 lägenheter som är fördelade på 2:or, 3:or och 4:or. Planlösningarna är öppna över hörn och har generösa balkonger mot söder, väster och öster. Husen är byggda med betongelement där rillor i fasadelementen gör att skarvarna inte syns. Takljuskupoler släpper in dagsljus i trapphusen.

Inflyttningsår 2015.Information
Projektår: 2014
Beställare: NCC Bostad
Yta: 32 Lgh