Speldosan, flerbostadshus Frösunda Solna


Ett av de första kvarteren i den nya stadsdelen Frösunda. Kvarteret består av 9 trapphusenheter, alla med entré från gatan, som tillsammans omsluter en grön öppen gård. Husen är 4-5 våningar höga plus inredda vindar. Underlag för detaljplanen gjordes 1992. Projekteringen 1998-99.

– Ett ‘traditionellt’ stadskvarter format efter renodlade stadsbyggnadsbegrepp som gata, tomt, hus, gård och med karaktärististiska kubiska ‘tegeltorn’ i kvartershörnenInformation
Projektår: 1998 - 1999
Beställare: NCC
Yta: 130 lgh + 5 lokaler