Skörden och Ladan, flerbostadshus Ursvik Sundbyberg


Ursvik är en ny stadsdel i Sundbyberg i anslutning till naturområdet vid Järvafältet.

Ett parallellt uppdrag för de centrala kvarteren i stadsdelen utfördes under 2007 och ledde för kontorets del till fortsatt projekteringsuppdrag för två kvarter med bostadsrätter.

2009 omarbetades förslaget till två kvarter med 265 hyresrätter i lågenergihus som 2010 överläts till det allmännyttiga bostadsföretaget Förvaltaren i Sundbyberg. Byggstart skedde i början av 2011Information
Projektår: 2008 - 2014
Beställare: NCC Boende
Yta: 265 lägenheter