Graniten, flerbostadshus Solna


Projektet ligger på Huvudstagatan nära Huvudsta centrum och består av två delar, 6 respektive 10 våningar. 6 våningsdelen har 2 trapphus och 41 lägenheter och 10 våningsdelen har 1 trapphus och 28 lägenheter. Genom huset, mellan den lägre och den högre delen, finns en portik i tre våningars höjd som ger fri sikt genom huskroppen mot den bakomliggande skogen. Projektet nominerades 2008 till Solna kommuns stadsbyggnads pris.Information
Projektår: 2005 - 2007
Beställare: JM AB
Yta: 69 Lgh