Fridhem, flerbostadshus Frösunda Solna


Fridhem var det sista kvarteret att projekteras i Frösunda. Kvarteret består av fyra stycken lamellhus vars form gavs av detaljplanen. Kvarteret är en länk mellan det ”gamla och det nya” – Ritorp och Frösunda. Husen är i sitt utförande nya och moderna likt de nya intilliggande kvarteren men med sin lamellform och höjd likt husen i det äldre intilliggande bostadsområdet. Husen ger med sin form och material en känsla av enkelhet och hög kvalité. Enkla rena materialval till enkla volymer. Puts, trä och tegel. Husen har vardera tre putsade fasader som sluter om den fjärde fasaden som består av träpanel. Träfasaden vetter mot den intilliggande parken, mot gårdarna och mot sydväst. Längst gående balkonger löper längst med hela träfasaden. Detta är godsidan där man har sin utevistelse på balkonger, uteplatser och gård. Valet av trä ger här en mer intim och varm känsla och en mänsklig skala. Putsfasaderna vetter mot angöringsgatorna och putsfasaderna i Ritorp och Frösunda. De fyra husens putsfasader går i gröna nyanser. Den gröna färgen ger husen en sammanhållande känsla men genom sina olika nyanser flörtar med både husen i Ritorp, som går i olika nyanser i den gul-rosa skalan och de intilliggande kvarteren i Frösunda med dess nyanser av vitt, grönt och grått. Fridhems gröna hus med dess träfasad smälter väl in i den intilliggande parkens grönska. Med kvarter Fridhem länkas till slut det ”nya och det gamla” ihop. Inflyttning klart 2015Information
Projektår: 2012 - 2014
Beställare: JM Bostad
Yta: 71 Lgh