Paradisängarna, radhus Upplands Väsby


Nära Upplands Väsbys centrum ritar vi 7 st radhus åt det kommunala bostadsbolaget Väsbyhem. Radhusen ligger utmed den lindkantade Prästgårdsallé. Husen får en tydlig stram utformning med branta tak mot gatan. Husen är i två våningar med öppen social planlösning i entréplanet och en mer privat sovdel på övre plan. Vardagsrum och matplats vetter mot den privata bakgården som i sin tur gränsar till naturmark. Husen får en träfasad som målas med gråpigmenterad tjärvitriol för en naturligt vacker gråpatinerad yta. Varje hus har sin egen förgårdsmark med parkeringsplats.Information
Projektår: 2016- pågående
Beställare: Väsby / Midroc
Yta: 7 st radhus