Tapetrabatten och Kålgården, flerbostadshus Hässelby


4 bostadshus, 4 våningar höga, planerades ursprungligen som en fortsättning av träbygget kv Räven i Bergshamra. Sedermera kom ett av husen (kv Kålgården) att byggas med stomme av platsgjuten betong. Detta hus övertogs av Svenska Bostäder med hyresrätt som upplåtelseform. Inflyttning skedde 2005.

De övriga tre byggdes som bostadsrätter av Skanska Nya Hem som prefabricerade betonghus.Information
Projektår: 2001 - 2006
Beställare: Skanska Nya Hem och Svenska Bostäder
Yta: 80 lgh